Zelo rada berem in poslušam nemško pisateljico in trenerko Anne Heintze, ki se ukvarja predvsem s hipersenzibilnostjo, hipersenzitivnostjo in multitalentiranjostjo. V svoji knjigi Auf vielen Arten andrers se posveča prav ljudem, ki imajo več talentov, so izredno kreativni, ki jih zanima veliko tem, ki so nenehno v pogonu in iskanju.

Multitalenti imajo tudi nekaj pomanjkljivosti, največje so: pomanjkanje stabilnosti, discipline, organiziranosti.

V knjigi citira ameriškega psihologa Abrahama Maslowa, ki je raziskoval zdrave, uspešne in srečne ljudi. Odkril je, da lahko človeške potrebe razvrstimo v določeno zaporedje, v obliki piramide.

Takoj, ko človek doseže določeno stopnjo (zadovolji potrebo), si prizadeva doseči naslednjo stopnjo. Ali drugače: naslednjo stopnjo lahko dosežemo šele, ko zadovoljimo potrebo, kjer se trenutno nahajamo. Šele, ko so zadovoljene vse spodnje potrebe, lahko dosežemo vrh piramide, kjer je samouresničevanje.

Samouresničevanje je želja, da izkoristimo svoje potenciale tako, kot je maksimalno mogoče. V kakšni obliki se pokaže ta potreba po samouresničevanju, je zelo individualno. Za nekatere je višek piramide to, da so najboljša mama, drugi bi radi postali vrhunski atleti ali iznajditelji.

Šele ko zadovoljimo vse spodnje potrebe, v vrstnem redu od spodaj navzgor, se lahko začnemo ukvarjati s samouresničevanjem (izkoriščanjem svojih potencialov). Velikokrat želimo piramido preskočiti in takoj oditi na vrh (predvsem multitalenti), ampak brez dobrih temeljev, ne bomo uspešni pri iskanju in uresničevanju svojih potencialov.